Διάσωση του Πυρόχρου Γύπα στην Κύπρο μέσα από δράσεις προστασίας και διατήρησης

Οι Γύπες ήταν κάποτε ένα κοινό θέαμα στους κυπριακούς ουρανούς. Σήμερα, με μόλις 20 πουλιά να απομένουν στο νησί μας, η τύχη τους είναι στα χέρια μας. Όλες οι απειλές που αντιμετωπίζουν είναι ανθρωπογενείς και μπορούν να προληφθούν.

 

To πρόγραμμα «Ζωή με τους Γύπες» (LIFE with Vultures) στοχεύει στην ανάκαμψη και τη διατήρηση του Πυρόχρου Γύπα στην Κύπρο. Κατά την τετραετή αυτή προσπάθεια (2019-2023), Πτηνολογικός Σύνδεσμος, η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, το Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος - Terra Cypria και ο διεθνής οργανισμός Vulture Conservation Foundation, ενώνουν δυνάμεις για να αντιμετωπίσουν τις απειλές που αντιμετωπίζει ο Γύπας και να διασώσουν το πιο απειλούμενο αρπακτικό της Κύπρου. Το πρόγραμμα έχει €1,375,861 προϋπολογισμό και συγχρηματοδοτείται (60%) από το πρόγραμμα LIFE, το χρηματοδοτικό εργαλείο της ΕΕ για το περιβάλλον.

Το πρόγραμμα «Ζωή με τους Γύπες»

Στόχοι Προγράμματος

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΕΙΛΩΝ

Με την αντιμετώπιση των κύριων απειλών του Γύπα, το πρόγραμμα στοχεύει στη μείωση της θνησιμότητας του Γύπα από παράγοντες που την προκαλούν. Έτσι το πρόγραμμα προνοεί δράσεις για τη μείωση της χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην ύπαιθρο που είναι και η υπ’ αριθμό ένα απειλή για τον Γύπα στην Κύπρο, δράσεις για τη μείωση του ρίσκου πρόσκρουσης με εναέρια ηλεκτρικά καλώδια και αύξηση της διαθεσιμότητας τροφής με την αύξηση και καλύτερη διαχείριση της διάθεσης συμπληρωματικής τροφής στους Γύπες.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

Το πρόγραμμα έχει στόχο την ενίσχυση του τοπικού πληθυσμού με την εισαγωγή Γυπών από άλλη χώρα με υγιή πληθυσμό, όπως η Ισπανία, ακολουθώντας τις βέλτιστες πρακτικές για εγκλιματισμό των νέων πουλιών στο περιβάλλον της Κύπρου.

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις που θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε καλύτερα τις απειλές που αντιμετωπίζει ο Γύπας στην Κύπρο και ιδιαίτερα το σύνθετο πρόβλημα της τοποθέτησης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην ύπαιθρο. Ταυτόχρονα, το πρόγραμμα θα ενισχύσει την τεχνική και λειτουργική ικανότητα των αρχών στο θέμα προστασίας και διαχείρισης του πληθυσμού του Γύπα στην Κύπρο.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ

Μέσω του προγράμματος θα δοθούν ευκαιρίες στους εμπλεκόμενους φορείς να μάθουν περισσότερα για τη σημασία του είδους και την ανάγκη προστασίας του και θα δημιουργηθεί ένα εθνικό δίκτυο φορέων για θέματα προστασίας της φύσης.

Εταίροι & Χρηματοδότης

Το πρόγραμμα «Ζωή με τους Γύπες»

Ο Πυρόχρους Γύπας

Τι απειλεί τον Γύπα;

Ομάδες Σκύλων για την Ανίχνευση Δηλητηριασμένων Δολωμάτων

Νέα & Εκδηλώσεις

Γύπας: σύμμαχος στο οικοσύστημα, με οικονομικά οφέλη

Supporting vulture recovery, so they can act as nature’s ‘clean-up crew’, is not only good for the vultures themselves, it’s also good for our pockets, according to a new study.

Περισσότερα

Ο ταξιδιάρης Γύπας με τη σήμανση 'CAA'

The tale of a tagged vulture that reaches the parts that other vultures do not…

Περισσότερα

Ο πληθυσμός του Πυρόχρου Γύπα παραμένει σταθερός σύμφωνα με την τελευταία απογραφή

Another annual winter Griffon Vulture census was completed with success last December, with the involvement of …

Περισσότερα
elΕλληνικά
Scroll to Top