Χάρτες κινήσεων του Γύπα στην Κύπρο

Ακολουθήστε τις κινήσεις των γυπών της Κύπρου

Η σημερινή τεχνολογία μας βοηθά να παρακολουθούμε τις κινήσεις των πουλιών μέσω της τοποθέτησης πομπών GPS στα πουλιά. Τα δεδομένα που συγκεντρώνονται παρέχουν πληροφορίες για διάφορες πτυχές κάθε σημασμένου πουλιού και αυτές οι πληροφορίες μπορούν να καθοδηγήσουν διάφορες δράσεις διατήρησης. Είναι επίσης ένα εξαιρετικό εργαλείο για την παρακολούθηση της ευημερίας ενός πουλιού. Για παράδειγμα, αν το πουλί δεν κινείται, αν η θερμοκρασία σώματος πέσει πολύ χαμηλά ή τα δεδομένα του επιταχυνσιόμετρου δεν δείχνουν οποιαδήποτε δραστηριότητα, εμφανίζεται μια ειδοποίηση. Χάρη σε αυτές τις πληροφορίες, μια ομάδα πεδίου μπορεί να ειδοποιηθεί εγκαίρως για να μεταβεί στην περιοχή και να σώσει ένα αδύναμο πουλί ή, αν το πουλί βρεθεί νεκρό, η ομάδα μπορεί να διασφαλίσει ότι θα γίνει νεκροψία σε περίπτωση που το πουλί έχει βρεθεί σύντομα μετά τον θάνατό του. Τα δεδομένα GPS μας βοηθούν να κατανοήσουμε τις περιοχές τροφοληψίας και τις μεταναστευτικές διαδρομές των πουλιών, και να εντοπίσουμε τυχόν επικίνδυνα ηλεκτρικά καλώδια, στύλους ή ανεμογεννήτριες. Τα δεδομένα αυτά είναι ιδιαίτερα σημαντικά καθώς καταδεικνύουν πού υπάρχει η μεγαλύτερη ανάγκη για δράσεις διατήρησης και επιτρέπουν σε επιστήμονες να μελετήσουν τη συμπεριφορά των πουλιών.

Οι ακόλουθοι χάρτες είναι διαθέσιμοι στο κοινό για να παρακολουθήσουν τις κινήσεις των γυπών στους οποίους έχει γίνει μέχρι σήμερα τοποθέτηση πομπών.

Νεφέλη

Η Νεφέλη είναι ένας νεαρός Γύπας που γεννήθηκε στους Γκρεμούς Επισκοπής την άνοιξη 2019. Τον Σεπτέμβριο 2019, η Νεφέλη βρέθηκε καθηλωμένη στη βάση των γκρεμών και διασώθηκε από τις αρμόδιες αρχές. Αφού πέρασε λίγες εβδομάδες σε περίθαλψη, τον Οκτώβριο 2019, η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας τοποθέτησε στη Νεφέλη πομπό GPS τον οποίο μας παρείχε το Vulture Conservation Foundation (VCF). Από τότε, παρακολουθούμε τις περιπέτειες της Νεφέλης και βεβαιωνόμαστε ότι είναι ασφαλής.

Ίκαρος

Ο Ίκαρος είναι ένας νεαρός Γύπας (που υπολογίζεται ότι γεννήθηκε το 2017 ή το 2018) στον οποίο έγινε τοποθέτηση πομπού GPS τον Νοέμβριο του 2019 στο πλαίσιο του προγράμματος «Ζωή με τους Γύπες».

elΕλληνικά
Scroll to Top