Στόχοι

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ο πληθυσμός του Πυρόχρου Γύπα (Gyps fulvus) στην Κύπρο βρίσκεται λίγο πριν την εξαφάνιση. Το πρόγραμμα «Ζωή με τους Γύπες» είναι μια συντονισμένη και ολοκληρωμένη προσπάθεια για τη διάσωση των είκοσι πουλιών που απομένουν στην Κύπρο και τη διατήρηση του είδους.

Ο βασικός στόχος του προγράμματος είναι αρχικά να αποτρέψει την εξαφάνιση του Πυρόχρου Γύπα από το νησί και στη συνέχεια να βελτιώσει το καθεστώς διατήρησης του πληθυσμού.

Για να το πετύχει αυτό, το πρόγραμμα θα αντιμετωπίσει τις κύριες απειλές του είδους εμπλέκοντας τους σχετικούς φορείς και θα ενισχύσει τον τοπικό πληθυσμό ώστε να μπορέσει να ανακάμψει.

Οι στόχοι του προγράμματος είναι:

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΕΙΛΩΝ

Με την αντιμετώπιση των κύριων απειλών του Γύπα, το πρόγραμμα στοχεύει στη μείωση της θνησιμότητας του Γύπα από παράγοντες που την προκαλούν. Έτσι το πρόγραμμα προνοεί δράσεις για τη μείωση της χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην ύπαιθρο που είναι και η υπ’ αριθμό ένα απειλή για τον Γύπα στην Κύπρο, δράσεις για τη μείωση του ρίσκου πρόσκρουσης με εναέρια ηλεκτρικά καλώδια και αύξηση της διαθεσιμότητας τροφής με την αύξηση και καλύτερη διαχείριση της διάθεσης συμπληρωματικής τροφής στους Γύπες.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

Το πρόγραμμα έχει στόχο την ενίσχυση του τοπικού πληθυσμού με την εισαγωγή Γυπών από άλλη χώρα με υγιή πληθυσμό, όπως η Ισπανία, ακολουθώντας τις βέλτιστες πρακτικές για εγκλιματισμό των νέων πουλιών στο περιβάλλον της Κύπρου.

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις που θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε καλύτερα τις απειλές που αντιμετωπίζει ο Γύπας στην Κύπρο και ιδιαίτερα το σύνθετο πρόβλημα της τοποθέτησης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην ύπαιθρο. Ταυτόχρονα, το πρόγραμμα θα ενισχύσει την τεχνική και λειτουργική ικανότητα των αρχών στο θέμα προστασίας και διαχείρισης του πληθυσμού του Γύπα στην Κύπρο.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ

Μέσω του προγράμματος θα δοθούν ευκαιρίες στους εμπλεκόμενους φορείς να μάθουν περισσότερα για τη σημασία του είδους και την ανάγκη προστασίας του και θα δημιουργηθεί ένα εθνικό δίκτυο φορέων για θέματα προστασίας της φύσης.

elΕλληνικά
Scroll to Top