Γιατί χρειαζόμαστε τους γύπες

Γιατί χρειαζόμαστε τους γύπες

Οι γύπες καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες από ψοφίμια ζώων, διατηρώντας τη μεταφορά ενέργειας μέσω τροφικών πλεγμάτων και υποστηρίζοντας σημαντικές οικοσυστημικές υπηρεσίες, όπως η ανακύκλωση θρεπτικών ουσιών, η απομάκρυνση μολυσματικών παραγόντων από το έδαφος και το νερό και η ρύθμιση της εκδήλωσης και εξάπλωσης ασθενειών καθώς και πληθυσμών ζώων που επιλεκτικά τρώνε ψοφίμια, όπως οι αλεπούδες.

Πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι οι γύπες παρέχουν μια αποτελεσματική, οικονομικά αποδοτική και φιλική προς το περιβάλλον υπηρεσία απόρριψης πτωμάτων ζώων, η οποία εκτιμάται ιδιαίτερα από τους κτηνοτρόφους. Για παράδειγμα, στην Ισπανία αποδείχθηκε ότι η εκμετάλλευση της ικανότητας των γυπών να καταναλώνουν ψοφίμια γρήγορα θα μείωνε σημαντικά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (κατά 77.344 μετρικούς τόνους ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα) και το οικονομικό κόστος (50 εκατ. δολάρια σε ασφαλιστικές πληρωμές) που προκύπτει από τη συλλογή και τη μεταφορά των νεκρών ζώων με οχήματα στις μονάδες επεξεργασίας νεκρών ζώων.

Στην απουσία γυπών έχει αποδειχθεί ότι οι πληθυσμοί άγριων σκύλων και άλλων ζώων που τρώνε επιλεκτικά ψοφίμια μπορεί να αυξηθούν, αυξάνοντας ενδεχομένως την εκδήλωση και μετάδοση ασθενειών όπως η λύσσα.

Δεδομένου ότι οι γύπες βρίσκουν και καταναλώνουν ψοφίμια πολύ γρήγορα, έχουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι χερσαίων ειδών όπως οι αλεπούδες. Στην απουσία γυπών έχει αποδειχθεί ότι οι πληθυσμοί άγριων σκύλων και άλλων ζώων που τρώνε επιλεκτικά ψοφίμια μπορεί να αυξηθούν, αυξάνοντας ενδεχομένως την εκδήλωση και μετάδοση ασθενειών όπως η λύσσα. Αν και το πιο πιθανόν είναι ότι οι γύπες συμβάλλουν στον περιορισμό της μετάδοσης της ασθενειών από ψοφίμια, απαιτείται επειγόντως περαιτέρω μελέτη αυτού του θέματος.

Οι γύπες παρέχουν επίσης πολιτιστικές και πνευματικές υπηρεσίες εδώ και χιλιάδες χρόνια, καθώς και υπηρεσίες αναψυχής που σχετίζονται με τον οικοτουρισμό, ιδιαίτερα σε παρατηρητές και φωτογράφους πουλιών. Για παράδειγμα, έχει εκτιμηθεί ότι η δυνητική αξία παρακολούθησης γυπών σε φυσικό καταφύγιο στο Ισραήλ ήταν πάνω από 1 εκατομμύριο δολάρια και ότι το 85% των επισκεπτών που επισκέφθηκε το πάρκο πήγε ειδικά για να δει γύπες. Υπάρχουν πολλά άλλα παραδείγματα για την πιθανή αξία του οικοτουρισμού σε περιοχές αναπαραγωγής και τροφοληψίας γυπών ως σημαντικές πηγές τοπικού εισοδήματος (π.χ. Νότια Αφρική, Ισπανία, Νότια Αμερική). Καθώς ο τουρισμός στην Κύπρο παράγει 2,7 δισ. ευρώ ετησίως και συμβάλλει κατά 15% στο ΑΕΠ, η προβλεπόμενη αύξηση του πληθυσμού των γυπών μέσω του προγράμματος «Ζωή με τους Γύπες» μπορεί να δώσει πρόσθετη ώθηση στην τοπική οικονομία, εάν μερικοί από τα τέσσερα εκατομμύρια τουρίστες που επισκέπτονται την Κύπρο κάθε χρόνο ασχοληθούν με την παρακολούθηση και φωτογράφηση γυπών.

Σήμερα αναγνωρίζεται ευρέως ότι η προώθηση των υπηρεσιών καθαρισμού που παρέχουν οι γύπες θα αποκαταστήσει μια σημαντική οικολογική λειτουργία προς αμοιβαίο όφελος των γυπών και του ευρύτερου περιβάλλοντος. Αυτό στη συνέχεια θα προσφέρει κοινωνικοοικονομικά οφέλη καθώς και οφέλη για την ευημερία των ανθρώπων.

elΕλληνικά
Scroll to Top