Το πρόγραμμα «Ζωή με τους Γύπες»

Το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα Ζωή με τους Γύπες είναι ένα στοχευμένο πρόγραμμα για τη προτασία του Πυρόχρου Γύπα στην Κύπρο.

Κατά την τετραετή αυτή προσπάθεια (2019-2023), o Πτηνολογικός Σύνδεσμος, η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, το Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος - Terra Cypria και ο διεθνής οργανισμός Vulture Conservation Foundation, ενώνουν δυνάμεις για να αντιμετωπίσουν τις απειλές που αντιμετωπίζει ο Γύπας και να διασώσουν το πιο απειλούμενο αρπακτικό της Κύπρου.

Το πρόγραμμα έχει €1.375.861 προϋπολογισμό και συγχρηματοδοτείται (60%) από το πρόγραμμα LIFE, το χρηματοδοτικό εργαλείο της ΕΕ.

© Raija Howard

Ο βασικός στόχος του προγράμματος είναι αρχικά να αποτρέψει την εξαφάνιση του Πυρόχρου Γύπα από το νησί και στη συνέχεια να βελτιώσει το καθεστώς διατήρησης του πληθυσμού. 

Για να το πετύχει αυτό, το πρόγραμμα θα αντιμετωπίσει τις κύριες απειλές του είδους εμπλέκοντας τους σχετικούς φορείς και θα ενισχύσει τον τοπικό πληθυσμό ώστε να μπορέσει να ανακάμψει.

Μπορείτε να παρακολουθείτε την πρόοδο του προγράμματος ακολουθώντας τον σύνδεσμο πιο κάτω.

Το πρόγραμμα Ζωή με τους Γύπες περιλαμβάνει δράσεις ενάντια στα δηλητηριασμένα δολώματα, δράσεις για την ενίσχυση διαθεσιμότητας τροφής στους γύπες, δράσεις για τη μείωση προσκρούσεων, για ενίσχυση του πληθυσμού στην Κύπρο με εισαγωγή γυπών, δράσεις παρακολούθησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης, δράσεις για προώθηση της δυνατότητας αναπαραγωγής και μεταφοράς του προγράμματος καθώς και δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης. 

© UncleBucko (CC)
elΕλληνικά
Scroll to Top