Ο Πυρόχρους Γύπας

Ο Πυρόχρους Γύπας

© Guy Shorrock

 

Ο Πυρόχρους Γύπας Gyps fulvus είναι το μοναδικό είδος Γύπα που απαντά στην Κύπρο, και το πιο κοινό από τα τέσσερα είδη γύπα που απαντούν στην Ευρώπη. Με τον υφιστάμενο πληθυσμό γύρω στα 20 άτομα, η Κύπρος φιλοξενεί τον μικρότερο πληθυσμό Γύπα στην Ευρώπη.

Ως πτωματοφάγο ζώο, τρέφεται με ψοφίμια κτηνοτροφικών ζώων μεσαίου ή μεγάλου μεγέθους, με ιδιαίτερη προτίμηση στα μαλακά μέρη του ζώου, όπως οι μύες, τα σπλάχνα και τα εντόσθια.

Οι γύπες καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες από ψοφίμια ζώων, διατηρώντας τη μεταφορά ενέργειας μέσω τροφικών πλεγμάτων και υποστηρίζοντας σημαντικές οικοσυστημικές υπηρεσίες, όπως η ανακύκλωση θρεπτικών ουσιών, η απομάκρυνση μολυσματικών παραγόντων από το έδαφος και το νερό και η ρύθμιση της εκδήλωσης και εξάπλωσης ασθενειών καθώς και πληθυσμών ζώων που επιλεκτικά τρώνε ψοφίμια, όπως οι αλεπούδες.

Μολονότι είναι παράνομη σύμφωνα με την Εθνική και την Ευρωπαϊκή νομοθεσία, η χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων στην ύπαιθρο είναι ένα ευρύ και ύπουλο πρόβλημα στην Κύπρο. Η σκόπιμη δηλητηρίαση έχει τεκμηριωθεί ως ένας από τους σοβαρότερους παράγοντες που απειλούν την άγρια πανίδα και την διατήρηση της βιοποικιλότητας στην Ευρώπη και αποτελεί την κύρια αιτία της ταχείας μείωσης του πληθυσμού του Γύπα στην Κύπρο από τη δεκαετία του 1950. 

Το δίκτυο Natura 2000 είναι το μεγαλύτερο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών στον κόσμο. Παρέχει καταφύγιο στα πιο πολύτιμα και απειλούμενα είδη και ενδιαιτήματα της Ευρώπης.

Η σημερινή τεχνολογία μας βοηθά να παρακολουθούμε τις κινήσεις των πουλιών μέσω της τοποθέτησης πομπών GPS στα πουλιά. Ακολουθήστε τις κινήσεις των γυπών της Κύπρου στον πιο κάτω σύνδεσμο.

Ομάδες Σκύλων για την Ανίχνευση Δηλητηριασμένων Δολωμάτων

elΕλληνικά
Scroll to Top