Οι πρώτοι Γύπες από Ισπανία απελευθερώθηκαν στην Κύπρο

© Silvio A. Rusmigo

Η ομάδα του προγράμματος «Ζωή με τους Γύπες» απελευθέρωσε επιτυχώς σε δύο δόσεις 15 Γύπες που ήρθαν αεροπορικώς από την Ισπανία τον περασμένο Νοέμβριο στο πλαίσιο του προγράμματος «Ζωή με τους Γύπες». Τα πουλιά αυτά παρέμειναν για 10 μήνες σε ειδικό κλωβό προσαρμογής στην επαρχία Λεμεσού, ούτως ώστε να εγκλιματιστούν στις τοπικές συνθήκες προτού απελευθερωθούν στη φύση όπου και ανήκουν. Η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας τοποθέτησε πομπούς GPS σε όλα τα πουλιά που απελευθερώθηκαν για τη μετέπειτα παρακολούθηση των κινήσεων τους και της κατάστασής τους. Από προηγούμενη εμπειρία αλλά και παραδείγματα παρόμοιων προσπαθειών στην Ευρώπη, αναμένεται ότι οι Ισπανικοί Γύπες θα σμίξουν με τους εναπομείναντες Γύπες της Κύπρου και ότι σύντομα θα ξεκινήσουν να χρησιμοποιούν τις ίδιες περιοχές τροφοληψίας και κουρνιάσματος.

© Silvio A. Rusmigo

Η εισαγωγή και η απελευθέρωση των γυπών (του ίδιου είδους) γίνεται για σκοπούς ενίσχυσης του εξαιρετικά μειωμένου κυπριακού πληθυσμού, ο οποίος σήμερα αριθμεί γύρω στα 8-10 πουλιά και βρίσκεται στα πρόθυρα εξαφάνισης λόγω δηλητηριάσεων. Η μεταφορά πουλιών από άλλες γεωγραφικές περιοχές είναι ένα σημαντικό εργαλείο που έχουν οι επιστήμονες στη διάθεσή τους για την ενίσχυση εξαιρετικά μικρών και ευάλωτων πληθυσμών ειδών. Αυτό όμως από μόνο του δεν είναι αρκετό. Η αναχαίτιση της δραματικής μείωσης του πληθυσμού και η επαναφορά του είδους στα «παλιά του μεγαλεία» είναι μια μακροχρόνια πρόκληση, η οποία απαιτεί συντονισμένη δράση από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Γι’ αυτό τον λόγο, στο πλαίσιο του προγράμματος «Ζωή με τους Γύπες» καταβάλλονται προσπάθειες για την πρόληψη αλλά και την αντιμετώπιση της μεγαλύτερης απειλής που αντιμετωπίζει το είδος, την παράνομη τοποθέτηση δηλητηριασμένων δολωμάτων στην ύπαιθρο.

Οι δράσεις ενάντια στα δηλητήρια και οι δράσεις ενίσχυσης του πληθυσμού του Γύπα που υλοποιούνται στο πλαίσιο του έργου «Ζωή με τους Γύπες», ακολουθούν τα συμπεράσματα και τις συστάσεις πρόσφατης μελέτης που αναλύει την βιωσιμότητα του πληθυσμού. Βάσει αυτής της μελέτης, αν δεν υλοποιηθεί καμία δράση προστασίας του Γύπα, το είδος θα εξαφανιστεί από την Κύπρο μέσα σε μόλις 15 χρόνια, κυρίως λόγω της υψηλής συχνότητας των περιστατικών δηλητηρίασης. Για να ανακάμψει ο πληθυσμός και να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη επιβίωση του είδους στην Κύπρο τα περιστατικά δηλητηρίασης πρέπει να μειωθούν σημαντικά ενώ ταυτόχρονα προτείνεται η ενίσχυση του πληθυσμού με άτομα από άλλες γεωγραφικές περιοχές.

© Silvio A. Rusmigo

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Ζωή με τους Γύπες» προγραμματίζεται η εισαγωγή και απελευθέρωση ακόμα 15 γυπών από την Ισπανία το 2023. Τα πουλιά αυτά αποτελούν δωρεά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Extremadura στην Ισπανία, η οποία φιλοξενεί το 90-95% των γυπών της Ευρώπης. Η τύχη αυτών των πουλιών είναι τώρα στα δικά μας χέρια, και είναι καθήκον μας να διασφαλίσουμε ένα φιλόξενο και ασφαλές φυσικό περιβάλλον για αυτά, ελεύθερο από δηλητήρια και άλλες απειλές.

LIFE with Vultures is a targeted conservation project for the protection of the Griffon Vulture in Cyprus. In this four-year endeavor (2019-2023), BirdLife Cyprus, το Υπηρεσία Θήρας και ΠανίδαςTerra Cypria and the Vulture Conservation Foundation have joined forces to tackle the main threats facing the Griffon Vulture and prevent Cyprus’ most threatened bird of prey from going extinct. The project has a 1,375,861 Euro budget and is co-funded (60%) by the EU’s LIFE programme

Κοινοποίηση:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
elΕλληνικά
Scroll to Top