Ανασκόπηση προόδου προγράμματος για το 2020

© Silvio A. Rusmigo

Η χρονιά που πέρασε ήταν μια δύσκολη χρονιά για όλη την ανθρωπότητα και επηρέασε τον καθένα από εμάς σε πολλά επίπεδα. Επιβεβαιώσαμε με έναν μάλλον δύσκολο τρόπο ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο και ότι όλοι συνδεόμαστε μεταξύ μας, αλλά και με τον φυσικό κόσμο. Παρά τις δυσκολίες που έφερε η πανδημία και τους διάφορους κατά διαστήματα περιορισμούς, η ομάδα του προγράμματος «Ζωή με τους Γύπες» συνέχισε να εργάζεται για τη διάσωση του Πυρόχρου Γύπα στην Κύπρο. 

ΕΡΕΥΝΑ

Μελέτη Ανάλυσης Βιωσιμότητας Πληθυσμού για τον Πυρόχρου Γύπα στην Κύπρο

Ένα σημαντικό εργαλείο που έχουμε πλέον στα χέρια μας είναι η τεκμηριωμένη με επιστημονικά δεδομένα «συνταγή» για τις παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν ώστε να διασφαλίσουμε τη μακροπρόθεσμη επιβίωση του πληθυσμού Πυρόχρου Γύπα στην Κύπρο. Συνοπτικά, η Ανάλυση Βιωσιμότητας Πληθυσμού (Population Viability Analysis ή PVA) καταλήγει στο ότι για να αυξήσουμε την πιθανότητα ανάκαμψης του πληθυσμού σε διάστημα 25 χρόνων και να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη επιβίωση του, πρέπει να ενισχυθεί ο πληθυσμός μέσω απελευθέρωσης τουλάχιστον 24 πουλιών σε περίοδο δύο ετών και ως ελάχιστη προϋπόθεση, η συχνότητα των περιστατικών δηλητηρίασης να μειωθεί σε λιγότερο από ένα περιστατικό κάθε 10 χρόνια. Περισσότερα μπορείτε να δείτε εδώ: lifewithvultures.eu/el/simulating-the-future-of-the-griffon-vulture-in-cyprus/ 

Μελέτη για οικοσυστημικές υπηρεσίες του Πυρόχρου Γύπα στην Κύπρο

© Melpo Apostolidou

Η μελέτη αποτελεί μια πλήρη αξιολόγηση του ρόλου του Πυρόχρου Γύπα στις οικοσυστημικές υπηρεσίες στην Κύπρο. Χρησιμοποιώντας τυποποιημένες μεθόδους (CICES framework) αναπτύξαμε μοντέλα που δείχνουν τον τρόπο με τον οποίο οι Γύπες μπορούν να αλληλοεπιδράσουν με το περιβάλλον και τις ανθρώπινες δραστηριότητες στην Κύπρο, και πως αυτές μπορούν να επηρεάσουν τις οικοσυστημικές υπηρεσίες και την ανθρώπινη υγεία. Η μελέτη καταλήγει στο ότι μέσω της δυνατότητας κατανάλωσης κουφαριών που θα παρείχε ένας πληθυσμός Γυπών με μέγεθος που συνάδει με την Ευνοϊκή Τιμή Αναφοράς (FRV = 200 άτομα) υπάρχει η δυνατότητα μείωσης ρύπων διοξειδίου του άνθρακα στην Κύπρο από 11080-16508 τόνους CO2 σε 6361 τόνους CO2, ετησίως από τη μεταφορά νεκρών ζώων στη μονάδα διαχείρισης. Η σχετική μείωση του συνολικού κόστους μεταφορών θα ήταν από €24844-37013 σε €14262 ετησίως. επίσης, τα έσοδα από δραστηριότητες αναψυχής/τουρισμού σχετικές με τον Γύπα θα μπορούσαν να συνεισφέρουν στη χώρα €648,818 τον χρόνο. Αυτά και άλλα συμπεράσματα της μελέτης αναδεικνύουν τη σημασία του είδους στις οικοσυστημικές υπηρεσίες στην Κύπρο.

Επισκόπηση της χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην ύπαιθρο από το 1996 μέχρι το 2020

Συγκεντρώσαμε όλα τα διαθέσιμα δεδομένα για τα περιστατικά δηλητηρίασης που έλαβαν χώρα στην Κύπρο από το 1996 μέχρι το 2020 και από την ανάλυση τους καταδεικνύεται η επίπτωση της χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στον πληθυσμό του Γύπα στην Κύπρο. Σε διάστημα 25 ετών καταγράφονται 27 περιστατικά παράνομης δηλητηρίασης που προκάλεσαν την απώλεια 62 Γυπών. Μόνο την τελευταία πενταετία (2015-2020) έχουν καταγραφεί 39 επιβεβαιωμένα περιστατικά χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην ύπαιθρο με θύματα 63 ζώα. Από αυτά οι 8 ήταν Γύπες, μια απώλεια που αγγίζει το 1/3 του πληθυσμού του Γύπα στην Κύπρο. Από την ανάλυση διαφάνηκε επίσης ότι οι ουσίες που χρησιμοποιούνται στη συντριπτική πλειοψηφία των περιστατικών είναι φυτοφάρμακα από καρβαμιδικές ουσίες (π.χ. methomyl με την εμπορική ονομασία Lannate), οι οποίες απαγορεύονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αδιαμφισβήτητα αυτή είναι μια υποεκτίμηση αντίκτυπου της παράνομης αυτής πρακτικής καθώς δεν είναι δυνατή η ανίχνευση όλων των περιστατικών δηλητηρίασης ή των θυμάτων τους. Περισσότερα εδώ.

Αξιολόγηση του νομοθετικού και διοικητικού πλαισίου για τη διαχείριση των περιστατικών χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων

Η μελέτη επικεντρώθηκε στην ανάλυση των προνοιών της ισχύουσας νομοθεσίας και διοικητικής πρακτικής, μέσω των οποίων ρυθμίζεται η χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων στην Κύπρο, σε μια προσπάθεια εντοπισμού τυχόν νομικών κενών, ή διοικητικών αδυναμιών στο χειρισμό τέτοιων περιστατικών. Η μελέτη δεν εντοπίζει κενά στην ισχύουσα νομοθεσία, αντιθέτως συμπεραίνει ότι βάσει των ισχυουσών νομοθεσιών παρέχεται επαρκής προστασία στον Γύπα. Ωστόσο αναγνωρίζονται δυσκολίες στη διαχείριση της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων, οι πλείστες των οποίων όμως θα αντιμετωπιστούν από δράσεις που προνοεί το πρόγραμμα «Ζωή με τους Γύπες». Θέματα που προκύπτουν από τη μελέτη, όπως η ανάγκη δημιουργίας και λειτουργίας ενός εξειδικευμένου Εργαστηρίου Δικανικής Χημείας και Τοξικολογίας Άγριας Ζωής, η παράνομη διακίνηση απαγορευμένων φυτοφαρμάκων και η ανάγκη της εμπλοκής των διωκτικών αρχών για τη διερεύνηση και εξιχνίαση περιστατικών παράνομης χρήσης δολωμάτων είναι θέματα με τα οποία θα καταπιαστεί το πρόγραμμα το επόμενο διάστημα σε συνεργασία με τους σχετικούς εμπλεκόμενους φορείς. Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης θα μας βοηθήσουν να κατευθύνουμε τις προσπάθειές μας για την πάταξη αυτού του εγκλήματος κατά της άγριας ζωής.

Μελέτη για το επίπεδο ευαισθητοποίησης τοπικών κοινοτήτων και ενδιαφερόμενων ομάδων γύρω από το θέμα της χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων

Η μελέτη που πραγματοποιήθηκε μέσω συνεντεύξεων σε κατοίκους τοπικών κοινοτήτων και σε συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες (κτηνοτρόφους, γεωργούς, κυνηγούς) που εμπίπτουν γεωγραφικά σε περιοχές που χρησιμοποιούν οι Γύπες, συγκέντρωσε πληροφορίες για τις αντιλήψεις των ερωτηθέντων για το θέμα της χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων, τα κίνητρα πίσω από αυτή την παράνομη πρακτική, το επίπεδο ενημέρωσης για τους Γύπες, το δίκτυο Natura 2000 και άλλες σχετικές παραμέτρους. Τα αποτελέσματα των συνεντεύξεων καταδεικνύουν ότι οι πιο συχνοί χρήστες δηλητηριασμένων δολωμάτων ανήκουν στα κοινωνικά σύνολα των κυνηγών και των κτηνοτρόφων ενώ τα κίνητρα τους φαίνεται να έγκεινται κυρίως σε αντιδικίες μεταξύ κυνηγών και η προστασία κτηνοτροφικών μονάδων από αλεπούδες και κορακοειδή. Τα αποτελέσματα της εν λόγω μελέτης φανέρωσαν επίσης την πιθανή χρήση παράνομων ουσιών και την ύπαρξη λαθρεμπορίου απαγορευμένων χημικών σκευασμάτων/φυτοφαρμάκων. Πολύ ενδιαφέρον μάλιστα γεγονός αποτελεί το ότι οι πλείστοι από τους ερωτηθέντες που δήλωσαν ότι έχουν οι ίδιοι τοποθετήσει δηλητηριασμένο δόλωμα στο παρελθόν γνώριζαν ότι είναι παράνομο. Επιπλέον, η συγκεκριμένη μελέτη, καταδεικνύει την ανάγκη εντατικοποίησης των προσπαθειών για εφαρμογή του νόμου για την πάταξη αυτού του εγκλήματος κατά της άγριας ζωής αλλά και την ανάγκη δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τις επιπτώσεις αυτής της πρακτικής. Το πρόγραμμα «Ζωή με τους Γύπες», αντλώντας πληροφορίες από αυτή τη μελέτη, και μόλις οι συνθήκες της πανδημίας το επιτρέψουν, θα υλοποιήσει μια στοχευμένη εκστρατεία ενημέρωσης στις τοπικές κοινότητες και ενδιαφερόμενα σύνολα/χρήστες γης. Η μελέτη είναι διαθέσιμη κατόπιν αιτήματος. 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Παρακολούθηση αναπαραγωγικής δραστηριότητας των Γυπών

Παρότι τα περιοριστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID19 τέθηκαν σε ισχύ κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης της αναπαραγωγικής δραστηριότητας του Γύπα, η ομάδα του προγράμματος «Ζωή με τους Γύπες» πέτυχε την ομαλή διεξαγωγή της παρακολούθησης η οποία ξεκίνησε τον Ιανουάριο. Στόχος αυτών των καταγραφών είναι να αναγνωρίσουμε τα αναπαραγωγικά ζευγάρια στον πληθυσμό, αλλά και να μελετήσουμε την αναπαραγωγική επιτυχία τους. Τα αποτελέσματα αυτής της παρακολούθησης ήταν η καταγραφή συνολικά πέντε αναπαραγωγικών ζευγαριών. Από αυτά το ένα δεν ολοκλήρωσε την κατασκευή φωλιάς, ένα εγκατέλειψε πριν την εκκόλαψη του αυγού, ένα εγκατέλειψε όσο το μικρό ήταν μερικών εβδομάδων, ενώ το θετικό είναι ότι δύο από τα πέντε ζευγάρια κατάφεραν να μεγαλώσουν από έναν υγιή νεοσσό που πέταξε επιτυχώς από τη φωλιά. Ο ένας από τους δύο νεοσσούς ενάμιση μήνα μετά βρέθηκε εξουθενωμένος και αδύναμος μερικά χιλιόμετρα μακριά από τη φωλιά (διαβάστε για την περιπέτεια του Κωστή στο άρθρο που ακολουθεί στο επόμενο κεφάλαιο). Το ανησυχητικό είναι ότι η αποικία στους γκρεμούς της Επισκοπής η οποία ήταν σταθερά ενεργή κάθε χρόνο τις τελευταίες δεκαετίες δεν συνεισέφερε στον πληθυσμό με απόγονο κατά την φετινή αναπαραγωγική περίοδο. Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι τα δύο επιτυχή ζευγάρια αποτελούνται από Κρητικούς Γύπες που μεταφέρθηκαν στην Κύπρο στο πλαίσιο προηγούμενων προσπαθειών ανάκαμψης του είδους. 

Παγκύπρια απογραφή πληθυσμού

© Silvio A. Rusmigo

Από το 2011, πραγματοποιούνται απογραφές του γύπα στην Κύπρο δυο φορές το χρόνο, τον χειμώνα και την άνοιξη. Λόγω περιορισμών, η ανοιξιάτικη καταγραφή για το 2020 επικεντρώθηκε στις αποικίες με περιορισμένο αριθμό εθελοντών καταγραφών. Η απογραφή του χειμώνα για το 2020-2021 πραγματοποιήθηκε λίγο πριν τη λήξη του 2020 με 23 καταγραφείς από την ομάδα του έργου, εθελοντές και από άλλους εμπλεκόμενους φορείς (Τμήμα Δασών, Υπηρεσία Περιβάλλοντος Βρετανικών Βάσεων) που τοποθετήθηκαν σε 11 τοποθεσίες εντός της γεωγραφικής εξάπλωσης του Γύπα. Από τις καταγραφές πεδίου αλλά και από ταυτόχρονη παρακολούθηση των πουλιών που φέρουν πομπό GPS και από ειδικές κάμερες που τοποθετούνται στις ταΐστρες καταγράψαμε 20-21 Γύπες ανά το παγκύπριο. Αυτός ο αριθμός ήταν ο αναμενόμενος καθώς στην προηγούμενη καταγραφή 2019-2020 ο μέγιστος αριθμός πουλιών που καταγράφηκαν ήταν 17. Ο πληθυσμός Γύπα στην Κύπρο παραμένει εξαιρετικά μικρός και αυτό είναι μια ακόμα υπενθύμιση για το πόσο ευάλωτος είναι ο πληθυσμός Γύπα στην Κύπρο και πως ένα και μόνο περιστατικό δηλητηρίασης μπορεί να αφανίσει το είδος από το νησί. 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διάσωση του μικρού που εκκολάφθηκε κατά το 2020

Το ένα από τα δύο μικρά που εκκολάφθηκαν φέτος βρέθηκε μερικά χιλιόμετρα μακριά από τη φωλιά του καθηλωμένο και εξαντλημένο ενάμιση μήνα μετά την επιτυχή πρώτη του πτήση. Το μικρό εντόπισε για καλή του τύχη λειτουργός των Υγειονομικών Υπηρεσιών ο οποίος ενημέρωσε άμεσα την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας. Μετά από τις επείγουσες πρώτες βοήθειες και μετά από εβδομάδες φροντίδας το μικρό που ονομάστηκε Κωστής, ως ένδειξη εκτίμησης στον κτηνίατρο Κωνσταντίνο Αντωνίου που του παρείχε την απαραίτητη κτηνιατρική περίθαλψη, απελευθερώθηκε και επανεντάχθηκε στον υπόλοιπο πληθυσμό. Χάριν στον πομπό GPS που τοποθετήσαμε πριν την απελευθέρωση μπορούμε πλέον να παρακολουθούμε τις κινήσεις του και έχουμε την ευκαιρία να παρέμβουμε εγκαίρως αν χρειαστεί, όπως είχε γίνει και με τον Γύπα Νεφέλη το Νοέμβριο 2019. Μπορείτε να διαβάσετε όλη την ιστορία του Κωστή εδώ.

Επιπλέον, με τη σήμανση με πομπό GPS ενός ενήλικου Γύπα που είχε εισαχθεί από Κρήτη το σύνολο των πουλιών που φέρουν πομπό αυτή τη στιγμή είναι τέσσερα, αριθμός που αποτελεί σημαντικό μέρος του πληθυσμού των γυπών μας. 

Αναγνώριση επικίνδυνων εναέριων γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος για προσκρούσεις 

© Louis Phipps

Οι εργασίες μας για την αναγνώριση των εναέριων γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος που εμπεριέχουν το μεγαλύτερο ρίσκο για προσκρούσεις βρίσκονται προς το τέλος. Για την αναγνώριση αυτών των γραμμών συνδυάσαμε δεδομένα από τις κινήσεις των πουλιών που φέρουν πομπούς GPS, αναγνωρίσαμε τις περιοχές που χρησιμοποιούν πιο συχνά οι Γύπες, τις τοποθεσίες των σταθμών παροχής συμπληρωματικής τροφής (ταΐστρες), τις τοποθεσίες ενεργών περιοχών αναπαραγωγής αλλά και το δίκτυο εναέριων γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος που μας παρείχε η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου. Στόχος αυτής της δράσης είναι η μετέπειτα σήμανση αυτών των γραμμών για μείωση του ρίσκου πρόσκρουσης. Για την τελική επιλογή των πιο επικίνδυνων εναέριων γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος θα γίνει επιπλέον ανάλυση δεδομένων που συλλέχθηκαν από παρατηρήσεις στο πεδίο καθώς και διαβούλευση με την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου. 

Έναρξη εκπαίδευσης Ομάδων Σκύλων Ανίχνευσης Δηλητηριασμένων Δολωμάτωνs

Sophie & Dixie © Kynagon

Ένα (ή μάλλον δύο, καλύτερα!) από τα πιο σημαντικά εργαλεία στον αγώνα κατά των δηλητηρίων γεννήθηκαν στις 3 Οκτωβρίου (2020). Η Sophie και η Dixie έχουν ήδη ξεκινήσει την εκπαίδευση για την ανίχνευση δηλητηριασμένων δολωμάτων και από μαυρόασπρες χνουδωτές «μπάλες» θα εξελιχθούν σε ήρωες της κυπριακής υπαίθρου. Η εκπαίδευση των δύο Border Collie χρειάζεται χρόνο και μεθοδικότητα ενώ πραγματοποιείται από επαγγελματία με πείρα σε τέτοια εκπαίδευση με έδρα στην Ελλάδα. Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, οι Ομάδες Σκύλων θα μπορούν να ανιχνεύσουν δηλητηριασμένα δολώματα και θύματα δηλητηρίασης στην ύπαιθρο και αυτό είναι κάτι που λειτουργεί εδώ και χρόνια σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Αυτές οι Ομάδες Σκύλων παρέχουν πληροφορίες για την πραγματική έκταση του προβλήματος, βοηθούν σημαντικά στον εντοπισμό και άρα στην απομάκρυνση δηλητηρίου από την ύπαιθρο και έτσι συχνά δρουν και ως αποθαρρυντικός παράγοντας για τους παρανομούντες. Στην Κύπρο, αυτές οι Ομάδες Σκύλων για την Ανίχνευση Δηλητηριασμένων Δολωμάτων θα λειτουργούν κάτω από την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, ενώ οι περιπολίες θα επικεντρώνονται σε περιοχές της υπαίθρου, εντός κυρίως της περιοχής εξάπλωσης του Γύπα. Επιπρόσθετα, το πρόγραμμα προνοεί την έναρξη της αλυσίδας συλλογής και διαφύλαξης τεκμηρίων από περιστατικά δηλητηρίασης, έτσι ώστε να είναι δυνατή η παρουσίαση υπόθεσης ενώπιον της δικαιοσύνης διασφαλίζοντας ότι έχουν ληφθεί όλες οι απαραίτητες και νομικώς ορθές διαδικασίες με στόχο την επιβολή ποινών σε όποιον παρανομεί. Η λειτουργία των Ομάδων Σκύλων αναμένεται να ξεκινήσει τέλος του 2021 με αρχές 2022. 

Ανάπτυξη κτηνιατρικού πρωτοκόλλου για τη διάσωση Γυπών από δηλητηρίαση 

Για να μεγιστοποιήσουμε τις πιθανότητες επιβίωσης θυμάτων δηλητηρίασης που εντοπίζονται ενώ είναι ακόμη ζωντανά αναπτύξαμε σχετικό κτηνιατρικό πρωτόκολλο. Το πρωτόκολλο ετοιμάστηκε από τον κτηνίατρο Κωνσταντίνο Αντωνίου και απευθύνεται σε προσωπικό της Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, κτηνιάτρους και εθελοντές που ασχολούνται με την περίθαλψη άγριων πουλιών. Περιλαμβάνει διαδικασίες από τον βασικό χειρισμό ενός Γύπα, μέχρι δοσολογίες και κλινική διαχείριση περιστατικών με απώτερο στόχο τη σωστή περίθαλψη και διάσωση ώστε το πουλί να επιστρέψει υγιές στο φυσικό του περιβάλλον. Το πρωτόκολλο θα είναι σύντομα διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του προγράμματος. 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Στο πλαίσιο δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του προγράμματος, δημιουργήσαμε ενημερωτική ιστοσελίδα, η οποία ανανεώνεται τακτικά με νέα από τις δράσεις του προγράμματος. Ένα τεύχος του περιοδικού των μελών του Πτηνολογικού αφιερώθηκε επίσης αποκλειστικά στον Πυρόχρου Γύπα και το πρόγραμμα. Παράλληλα, μέχρι σήμερα έχουμε δημοσιεύσει 3 δελτία τύπου, έχουμε δώσει 7 συνεντεύξεις στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση και είχαμε πέραν των 50 αναφορών σε έντυπα και διαδικτυακά ΜΜΕ, ενώ γίνονται επίσης τακτικές ενημερωτικές αναρτήσεις και βίντεο στις σελίδες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης των εταίρων του προγράμματος. 

Επιπλέον, με χρηματοδότηση από το ίδρυμα MAVA έχουμε προχωρήσει στη δημιουργία σχετικού εκπαιδευτικού υλικού για παιδιά όπως παραμύθι με πρωταγωνιστές τους γύπες της Κύπρου –το οποίο παρουσιάστηκε μέσα από μουσικοαφηγηματική παράσταση-, επιτραπέζιο παιχνίδι, τετράδιο δραστηριοτήτων, τραμπολίνο και πάνελ για φωτογραφήσεις, καθώς και ένα κουστούμι Γύπα σε πραγματικό μέγεθος. Παράλληλα, δημιουργήσαμε ένα ενημερωτικό έντυπο που απευθύνεται σε βοσκούς / κτηνοτρόφους παρέχοντας εναλλακτικές λύσεις για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου τους έναντι της χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων.

Το 2021

© Melpo Apostolidou

Ευελπιστώντας ότι οι συνθήκες της πανδημίας COVID-19 θα επιτρέπουν περισσότερες μετακινήσεις και ανθρώπινη επαφή, στόχος της ομάδας του προγράμματος «Ζωή με τους Γύπες» είναι η εντατικοποίηση των προσπαθειών για πάταξη της χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων. Η ανάπτυξη τυποποιημένων διαδικασιών ανταπόκρισης σε περιστατικά δηλητηρίασης, η δημιουργία ενός Εθνικού Σχεδίου Δράσης Ενάντια στα Δηλητήρια, η εκπαίδευση και κατάρτιση προσωπικού εμπλεκόμενων φορέων στον αγώνα κατά των δηλητηρίων προϋποθέτουν τη συνεργασία και συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων φορέων (stakeholders) αν θέλουμε να αλλάξουμε την κατάσταση προς το καλύτερο και να τηρήσουμε τις υποχρεώσεις μας ως κράτος της ΕΕ.

Το 2021 προγραμματίζεται επίσης η δημιουργία ενός επιπλέον σταθμού παροχής συμπληρωματικής τροφής για Γύπες, η ετοιμασία προτάσεων για προσαρμογή της παροχής συμπληρωματικής τροφής για Γύπες σύμφωνα με τους υγειονομικούς κανονισμούς και η σήμανση των επικίνδυνων εναέριων γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος για μείωση του ρίσκου πρόσκρουσης.

Κατά το τέλος του 2021 προγραμματίζεται επίσης η πρώτη εισαγωγή δώδεκα (12) πουλιών Gyps fulvus από την Ισπανία για ενίσχυση του τοπικού πληθυσμού. Για τη δράση αυτή υπεύθυνη είναι η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, ενώ το VCF με πολυετή πείρα σε προγράμματα επανεισαγωγής Γυπών στην Ευρώπη θα συντονίζει τις απαραίτητες διαδικασίες στην Ισπανία. Η ανάγκη εισαγωγής ατόμων από άλλη γεωγραφική περιοχή επιβεβαιώνεται από τη μελέτη Ανάλυσης Βιωσιμότητας Πληθυσμού. Στα πουλιά που θα απελευθερωθούν θα τοποθετηθούν πομποί GPS που θα επιτρέπουν τη συνεχή παρακολούθηση των κινήσεών τους. Junta de Andalucía

In 2021, the project team will establish an additional supplementary feeding station for vultures, prepare proposals to adjust the supplementary feeding supply according to the sanitary regulations as 

Στόχος του προγράμματος για το 2021 είναι επίσης η συμμετοχή κυπριακής αποστολής σε πρόγραμμα εκπαίδευσης και κατάρτισης σε θέματα διερεύνησης περιστατικών δηλητηρίασης για το προσωπικό των διωκτικών αρχών, θέματα δικανικής τοξικολογίας για το προσωπικό του Γενικού Χημείου του Κράτους και των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών. 

At the end of 2021, the first import of twelve wild Griffon Vultures coming from rehabilitation centres in Spain is also planned to strengthen the local population. The Game and Fauna Service is responsible for this action. At the same time, the VCF with many years of experience in vulture reintroduction projects in Europe will coordinate the necessary procedures in Spain with the support of Junta de Extremadura and AMUS. The Population Viability Analysis study confirmed the need to import vultures for their eventual release to the wild. Ahead of their release, the project team will equip the Griffon Vultures with GPS tags to continually monitor their movements.

Στόχος του προγράμματος για το 2021 είναι επίσης η συμμετοχή κυπριακής αποστολής σε πρόγραμμα εκπαίδευσης και κατάρτισης σε θέματα διερεύνησης περιστατικών δηλητηρίασης για το προσωπικό των διωκτικών αρχών, θέματα δικανικής τοξικολογίας για το προσωπικό του Γενικού Χημείου του Κράτους και των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών. 

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα όλους τους εμπλεκόμενους φορείς που συνδράμουν σε αυτή την προσπάθεια και που χωρίς την υποστήριξή τους δεν θα ήταν δυνατή η υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος. 

Κοινοποίηση:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
elΕλληνικά
Scroll to Top